fbpx

Aktualności

Zrozumienie Bezpiecznego Kredytu 2%.

Dominik Piechowski 20 lipca 2023

Dla wielu osób, szczególnie młodych, zakup pierwszego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem. W miarę jak ceny nieruchomości stale rosną, a kredyty stają się coraz droższe, spełnienie tego marzenia jest coraz trudniejsze.

Co to jest Bezpieczny Kredyt 2%?

Program „Pierwsze Mieszkanie” oferuje specjalny produkt kredytowy o nazwie „Bezpieczny Kredyt 2%”, który został stworzony z myślą o ułatwieniu Polakom zakupu pierwszej własnej nieruchomości. Głównym celem tego programu jest dostarczenie preferencyjnych warunków dla kredytów hipotecznych. Podstawową korzyścią dla kredytobiorcy jest ustalone oprocentowanie na poziomie 2%, przez pierwsze 120 rat, co oznacza spłacanie kredytu po stałej, korzystnej stopie przez 10 lat. Do tego należy dodać marżę banku, która będzie mieściła się w określonych ramach ustalonych ustawowo.

Oczywiście, jak w przypadku innych kredytów, bank może doliczyć pewną prowizję. Natomiast resztę kosztów kredytu pokryje państwo, w postaci dopłaty, która będzie różnicą między średnim oprocentowaniem kredytów o stałej stopie oferowanych przez banki, a oprocentowaniem 2%. Dla przykładu, jeśli średnie oprocentowanie kredytów wynosi 8%, państwo dopłaci 6%, a kredytobiorca spłaci jedynie 2% + marżę banku (przez pierwsze 10 lat). Program zapewnia stabilność i pewność spłaty kredytu w pierwszych 10 latach, co czyni go „bezpiecznym”, zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Po upływie 10 lat i spłacie 120 rat ze wsparciem państwa, kredytobiorca będzie spłacał raty zgodnie z aktualnym poziomem oprocentowania stosowanym przez bank. Banki, dokonując oceny zdolności kredytowej kandydatów na kredyt 2%, będą uwzględniały cały okres spłaty. Program przewiduje również dodatkowe mechanizmy, które mają pomóc w przypadku, gdy po zakończeniu okresu wsparcia rata kredytu staje się zbyt obciążająca – na przykład możliwość wydłużenia okresu kredytowania o 5 lat.

Bezpieczny Kredyt 2% – warunki uzyskania

Kredyt na poziomie 2% w ramach programu „Pierwsze Mieszkanie” jest dostępny dla określonej grupy osób, a spełnienie pewnych kryteriów jest niezbędne, aby zakwalifikować się do programu. Pierwszym istotnym warunkiem jest wiek kredytobiorcy. Bezpieczny Kredyt 2% jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które nie przekroczyły 45. roku życia. W przypadku małżeństw lub partnerów, którzy są rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka, co najmniej jeden z partnerów musi spełniać ten wymóg wiekowy. Kolejnym kluczowym kryterium jest fakt, że kredyt 2% może być przyznany wyłącznie na zakup pierwszej nieruchomości. Oznacza to, że osoby, które nie posiadały wcześniej mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu (czyli nie miały prawa własności do wspomnianych nieruchomości), mogą ubiegać się o ten rodzaj kredytu. W przypadku, gdy kredyt zostaje zaciągnięty przez małżonków, żaden z nich nie może być wcześniej właścicielem nieruchomości. Rozdzielność majątkowa nie ma tu znaczenia. Warto również zaznaczyć, że jeśli kredytobiorca, będąc singlem, skorzysta z kredytu 2%, a później wejdzie w związek małżeński z osobą, która posiada własne mieszkanie, zgodnie z ustawą nie traci on prawa do dopłat. Spełnienie tych warunków jest istotne, aby móc skorzystać z korzyści, jakie oferuje program „Pierwsze Mieszkanie”, umożliwiając młodym osobom i rodzinom zakup pierwszego własnego lokum w bardziej przystępny sposób.

Bezpieczny Kredyt 2% – na co można go przeznaczyć?

Znaczenie ma również to, na co zostaną przeznaczone środki z kredytu 2%. Dopłata do kredytu hipotecznego będzie dostępna tylko dla osób chcących dokonać zakupu:

  • mieszkania z rynku pierwotnego,
  • mieszkania z rynku wtórnego,
  • domu z rynku wtórnego,
  • działki budowlanej z zamiarem budowy domu jednorodzinnego.

Ponadto kredyt będzie można uzyskać na dokończenie istniejącej budowy.

Maksymalna kwota kredytu 2%

W programie „Pierwsze Mieszkanie” istnieją pewne limity i ograniczenia dotyczące wysokości kredytów na pierwsze mieszkanie, jednakże brak jest jakichkolwiek restrykcji odnośnie powierzchni mieszkania, czy też ceny za 1 m².

Maksymalne limity kredytów 2% na pierwsze mieszkanie zostały ustalone i prezentują się następująco:

  1. 500 tys. zł – dla singla przystępującego do programu.
  2. 600 tys. zł – dla małżeństwa lub rodziców posiadających co najmniej jedno wspólne dziecko.
  3. 150 tys. zł – jako wsparcie na dokończenie budowy domu, który do tej pory był finansowany gotówką, pod warunkiem, że kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko.
  4. 100 tys. zł – także jako wsparcie na dokończenie budowy domu, który do tej pory był finansowany gotówką, jeśli kredytobiorca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Należy zaznaczyć, że bezpieczny kredyt 2% może zostać przyznany tylko pod warunkiem, że w dniu złożenia wniosku kredytobiorca nie jest stroną umowy innego kredytu hipotecznego, a także jeśli jeszcze nie nabył prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W trakcie korzystania z kredytu 2% nie można również zaciągnąć żadnego innego kredytu hipotecznego. Całkowita suma kredytów wziętych na zakup nieruchomości musi więc mieścić się w określonych wyżej limitach.

Czy jest potrzebny wkład własny?

Bezpieczny Kredyt 2% wraz z dopłatą od państwa stanowi korzystną ofertę, podobną do innych kredytów oferowanych przez komercyjne banki. Istnieje jednak jedna zasadnicza różnica – konieczność wniesienia wkładu własnego, co jest typowym wymogiem przy kredytach hipotecznych. Wysokość tego wkładu jest ustalana przez bank, ale nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy.

Warto zaznaczyć, że wkład własny nie musi być jedynie w postaci gotówki – może zostać zrealizowany także poprzez inny rodzaj majątku, jak na przykład działka własnościowa. Istotne jest, aby kredytobiorca dysponował wymaganym wkładem, który wpływa na ogólną zdolność kredytową i jest swoistym zabezpieczeniem dla banku.

Podsumowanie

Program kredytów z oprocentowaniem 2% został stworzony jako odpowiedź na ograniczoną zdolność kredytową Polaków, spowodowaną wysokimi stopami procentowymi. Program ten cieszy się znacznym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodych osób, które marzą o posiadaniu swojego pierwszego mieszkania lub domu.

Jeśli planujesz w najbliższym czasie zakup swojej pierwszej nieruchomości, warto śledzić bieżące doniesienia w sprawie kredytu 2% i być na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi tego programu.

Oferowanie kredytów hipotecznych o oprocentowaniu 2% ma na celu zachęcenie osób, które do tej pory miały ograniczone możliwości finansowe związane z zakupem nieruchomości, do spełnienia swoich marzeń o posiadaniu własnego mieszkania lub domu. Jednak kluczowym elementem jest poznanie wszystkich szczegółów oferty, w tym marż i prowizji banków, aby móc dokładnie oszacować, czy to rozwiązanie będzie dla nas opłacalne i korzystne z długoterminowego punktu widzenia.

Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy zastanawiają się nad zakupem swojej pierwszej nieruchomości, aby śledzili bieżące informacje na temat kredytu 2% i konsultowali się z ekspertami finansowymi, aby podjąć dobrze poinformowaną decyzję. Spełnienie tego marzenia może być bliżej, niż się wydaje, dzięki dostępnym narzędziom finansowym, takim jak program kredytów z oprocentowaniem 2%.

Wedle prognoz ekspertów tylko w tym roku udzielonych może zostać 40–60 tys. kredytów, a do końca 2027 r., gdy skończyć się ma program „Pierwsze mieszkanie”, mogłoby ich być nawet 200–300 tys. – o ile oczywiście pieniędzy nie zabraknie. Jest to kluczowe zastrzeżenie, bo zgodnie z projektem ustawy budżet przygotowany jest na 155 tys. kredytów w tym okresie.

Obserwując obecną popularność tego produktu, jest spora szansa, że chętnych będzie więcej, niż zakładają szacunki rządowe, a te 155 tys. rozejdzie się w dosyć dużym tempie.

Więcej

Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia transakcji sprzedaży mieszkania, działki lub domu?

Ewa Czupryńska 12 kwietnia 2022

Przygotowujesz się do sprzedaży swojej nieruchomości? Na samą myśl o formalnościach dostajesz zawrotu głowy? Spokojnie, lista nie jest aż tak długa. Wszystko zależy przede wszystkim od rodzaju nieruchomości, ale także od indywidualnej sytuacji. Małą ściągawkę prezentujemy poniżej, jednak należy mieć na uwadze, że nie jest to katalog zamknięty.

Więcej