fbpx

Mamy piątek, 28 kwietnia. Co dziś się zmieni w branży nieruchomości?

Dominik Piechowski 28 kwietnia 2023

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (potocznie zwane świadectwem energetycznym) to dokument zawierający informacje o efektywności energetycznej budynku oraz zalecenia dotyczące poprawy jego efektywności.

Informuje on ile energii potrzeba do zaspokojenia potrzeb energetycznych nieruchomości lub jej części, czyli do:

 • ogrzewania i wentylacji
 • podgrzewania wody
 • chłodzenia powietrza
 • oświetlenia

W jakich sytuacjach świadectwo jest wymagane i jakie informacje należy zawierać w ogłoszeniach?

Obowiązkowo należy przekazać go kupującemu lub najemcy, w momencie sprzedaży lub najmu nieruchomości!

W ogłoszeniach sprzedaży lub wynajmu, od dziś należy podawać następujące parametry (dla nieruchomości, które mają sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej):

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową
 • jednostkową wielkość emisji dwutlenku węgla

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, jeśli dom lub mieszkanie jest wykorzystywane na własny użytek.

Kto ma obowiązek przedstawienia świadectwa?

 • właściciel
 • osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • osoby, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 • zarządcy budynku lub części budynku

Za niewykonanie obowiązku przekazania świadectwa nabywcy lub kopii/wydruku świadectwa najemcy grozi grzywna do 5.000 zł!

Świadectwo charakterystyki energetycznej można przekazać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

 • W przypadku formy papierowej, należy pamiętać o tym, aby dokument był opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej
 • W przypadku formy elektronicznej także należy pamiętać o tym numerze

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy przekazać najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego, co zostanie w nim odnotowane.

Jak długo świadectwo jest ważne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.

Jeśli świadectwa przekazane zostały przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.), to zachowają one ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Gdzie zawnioskować o świadectwo charakterystyki energetycznej?

Za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej odpowiada:

 • właściciel lub zarządca budynku, gdy jest ono wymagane przy zawarciu umowy sprzedaży lub najmu
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jeżeli chce je zbyć

W przypadku, gdy umowa dotyczy całego budynku, należy posiadać świadectwo dla całej nieruchomości. Jeżeli sprzedana lub wynajęta ma być tylko jego część (np. mieszkanie), to świadectwo należy sporządzić jedynie dla tej części budynku.

Kto wydaje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwa energetyczne budynków mogą wydawać uprawnieni audytorzy energetyczni, posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Należy szukać ich w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, który prowadzony jest online przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Nieruchomości zwolnione z posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej:

 • zabytki
 • miejsca kultu i działalności religijnej
 • budynki przemysłowe i gospodarcze, które nie są wyposażone w instalację zużywającą energię (z wyłączeniem oświetlenia)
 • domy i mieszkania, które są użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • gospodarstwa rolne, w których roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie jest wyższe niż 50 kWh/m2

Pamiętajcie o tym!